Communicatie en Data voor betere ZorgMaak kennis met Atenta

Innovatief?

De zorgsector innoveert in hoog tempo op het gebied van diagnostiek, medicatie en behandeling. Maar in communicatie- en datatechnologie is de zorg achtergebleven. Een reminder voor een afspraak per SMS geldt als technisch hoogtepunt.

De interactie tussen zorgprofessional en klant gebeurt vrijwel altijd mondeling, één op één. Het zorg/behandelplan wordt vastgelegd in het patientendossier. Dit plan moet hierna door de behandelaar(s) up-to-date gehouden worden. Deze processen zijn foutgevoelig, tijdrovend en gesloten.

Messaging-app

Als mensen tegenwoordig samen iets organiseren is het eerste wat ze doen een app-groep maken op de smartphone. Waarom wordt er in de zorg ook niet zo gecommuniceerd? Naast directe conversatie een app-groep voor iedere klant, waarin mantelzorgers direct in de communicatie kunnen worden betrokken, zodat de groep als vangnet fungeert.

Atenta is een Chatbot

Atenta bouwt voort op dit idee. De standaard messagingapp wordt verrijkt met een geautomatiseerde contactpersoon - een intelligente en praktische assistent binnen de groep. Met vragen en antwoorden, namens de zorgorganisatie, in het Nederlands. Atenta maakt de app-groep beheersbaar voor de zorgorganisatie.


Demo Atenta

De kracht van de groep

Zorgorganisaties houden over hun klanten een medisch dossier bij, maar leggen verdere klantinformatie/data slechts beperkt vast. Als er wel informatie wordt vastgelegd, bijvoorbeeld als gevolg van een signaleringsplan of over de samenwerking met de sociale omgeving en mantelzorgers, is het bijhouden van statusupdates en actuele waarden zeer tijdrovend.

Klantcontext

Dit informatietekort is een uitdaging, want de bredere klantcontext is juist het uitgangspunt voor klantgerichte zorg. Het kan onder- en overbehandeling voorkomen, escalaties vermijden en de samenwerking tussen professionals en richting sociale omgeving en mantelzorgers bevorderen.

Atenta biedt inzicht. Het zet de groepsconversaties om in acties en signaleringen. Het maakt het behandelplan interactief, en registreert voortgang en afwijkingen. Dit op basis van samengestelde regels, algoritmes en machine learning. Denk bijvoorbeeld aan het meten van stemming of het regelen wie boodschappen doet.

Klantkennis en communicatie zijn de sleutel

Klantinformatie en communicatie zijn essentieel om het zorgresultaat te maximaliseren. Met de inzet van nieuwe media door zorgorganisaties wordt de klantgerichtheid eenvoudig vergroot - dit geeft meer houvast en inzicht bij het invullen van welzijnsbehoeften van de klant en biedt een betere inzet van schaarse middelen voor de zorgorganisatie.

Deze klantkennis biedt Atenta.

Spraaktechnologie

Spraaktechnologie ontwikkelt zich snel. Apple, Google en Amazon hebben spraakassistenten uitgebracht die, met hulp van machine-learning, steeds meer kunnen. Op de smartphone bestaat dit al een tijdje, maar nu zijn ze er ook als los apparaat voor in huis. Deze apparaten werken nog niet in het Nederlands, dat zal naar verwachting in 2018 komen.

Hulpmiddel bij fysieke beperkingen

Spraaktechnologie kan voor mensen met fysieke beperkingen veel betekenen. Het kan praktische problemen in- en rond huis helpen oplossen. En het kan de interactie met de sociale omgeving, het hulpnetwerk, buren, familie en vrienden, makkelijker maken.

Communicatie in de zorg

Spraaktechnologie kan ook voor de communicatie met de zorginstelling gebruikt worden. Daarbij kan gedacht worden aan regelmatige statusupdates van een zorgplan, begeleiding bij oefeningen voor revalidatie, herrinnering aan afspraken en veel meer. Dat is wat Atenta biedt: klantinteractie op maat voor zorginstellingen.

Atenta op Google Home

Atenta biedt voor zorginstellingen de mogelijkheid om spraakassistentie op maat te bieden aan klanten. Een eigen assistent die uw processen en klantinteracties kent en uw zorgprofessionals ondersteunt. Informeer naar de mogelijkheden.

Unieke kenmerken

Tijdlijn

 • Verrijkt dagelijkse communicatie deelnemers met tips en taken
 • Voorkomt dat zorgprofessionals onnodig worden gestoord
 • Maakt activeren sociaal netwerk eenvoudiger - versterkt regiefunctie cliënt/patiënt/revalidant

Chatbot

 • Alerts maken welbevinden cliënt zichtbaar voor deelnemers, onder meer stemming en persoonlijke verzorging
 • Gebruik vroegsignaleringen op basis van trendanalyse
 • Creëert inzicht, biedt houvast en ondersteuning bij uitvoeren taken en oefenprogramma's

Dashboard

 • Gebaseerd op behoeften zorgprofessional
 • Focus op preventie: voorkomen over- en onderbehandeling en objectiveren niet-pluis gevoel
 • Directe en periodieke rapportage

Wat wij bieden

Atenta is een geautomatiseerde assistent voor zorginstellingen in cure, care, GGZ en revalidatie ten behoeve van hun klanten. Atenta werkt als chatbot en spraakassistent.

De Atenta zorgassistent representeert de zorginstelling:

 • observeert wat er gebeurt;
 • arrangeert activiteiten en taken;
 • en signaleert in geval van ongewone situaties.

Deze unieke service helpt bij het betrekken van de cliënt, patiënt en zijn/haar sociale omgeving rondom informele zorg - het faciliteren van eigen kracht en aandacht, en het bieden van inzicht - via smartphone en tablet. Atenta vergroot de effectiviteit van de verleende ondersteuning, zowel van de zorgprofessional als van de sociale omgeving.

Atenta wordt aangeboden via de zorgorganisatie en werkt via een abonnementsmodel.


Interesse voor uw zorgorganisatie?

Contact